Anna Boch, Tijdens de elevatie, 1893, Collectie Mu.ZEE

Mu.ZEE plant een nieuw onderzoek en tentoonstelling gewijd aan het leven en werk van Anna Boch, uit het roemrijke geslacht Boch. Ze maakte en verzamelde moderne kunst uit passie. Vaak in het gezelschap van haar broer, Eugène, kon ze reizen en leren om het landschap door een lichtgevoelige bril te zien. De schilderlessen en plein air van Isidore Verheyden initieerden haar in fijngevoelige impressionistische technieken.

Haar toetreding in 1885 tot de door haar neef Octave Maus opgerichte kunstenaarsvereniging Les XX, kwam er na haar ontmoeting met de schilder Théo van Rysselberghe. ‘Zeg me, ouwe jongen’, zo schreef Van Rysselberghe aan Eugène Boch, ‘onder ons, is zij ook zo bezeten door dat verdomde licht? Ik kan er niet van slapen, en als ik een niet lumineus doek zie, word ik zeeziek.’ Anna Bochs luminisme groeide net als dat van Van Rysselberghe uit neo-impressionistische technieken (pointillisme). Zij verzamelde dan ook werken van kunstenaars als Paul Signac of Georges Seurat, maar evengoed van Paul Gauguin en Vincent van Gogh. In 1890 kocht zij op de tentoonstelling van Les XX Van Goghs schilderij De rode wijngaard.

Anna Boch, Tijdens de elevatie, 1893, Mu.ZEE, CC0

Het schilderij Tijdens de elevatie van 1893 toont aan dat Anna Boch na de ontbinding van Les XX en haar toetreding tot de groepering La Libre Esthétique al overgeschakeld was op een vrijere variant van het impressionisme. Harmonieus kleurgebruik, tedere verftoetsen en lichtwerking bleven de taferelen van Boch kenmerken. Tijdens de elevatie baadt in het warme licht gesuggereerd door een dominant paarsachtig roze en getuigt van het gevoelige lyrisme dat zo eigen is aan deze grande dame van het ontluikende Belgische modernisme.

Geef een reactie

door Anders Noren.

Omhoog ↑