August Rodin, Pierre de Wissant, 1884-1886, Collectie KMSKA

De burgers van Calais

Pierre de Wissant is een figuur uit de beeldengroep De burgers van Calais van Auguste Rodin (1840-1917). Het bronzen beeld is opvallend realistisch weergegeven. De sculptuur beklemtoont de dramatiek van het moment. Alles weerspiegelt de innerlijke strijd van de man: de getormenteerde houding, het expressieve gebaar van wanhoop, de zware armen en handen, het sterk geboetseerde oppervlak met frappante lichtschaduwwerking.

De kracht van Rodin

Het beeld Pierre de Wissant illustreert op schitterende wijze de kracht van Rodin. Hij vertrok van een naaktmodel en maakte talrijke voorafgaande studies van armen, handen en hoofd. Daarna bekleedde hij het naakte beeld met het hemd van de veroordeelden. Het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam bewaart een levensgrote, bronzen voorstudie van de naakte Pierre de Wissant.

Een burger van Calais in Antwerpen

De stad Calais bestelde De burgers van Calais om de Honderdjarige Oorlog te herdenken. Het bronzen monument toont zes voorname burgers die de sleutels van de Franse stad aan de Engelse koning Edward III overhandigen. Blootsvoets, gekleed in jutezakken en met een strop rond de nek.

Rodin maakte twaalf beeldengroepen in zijn atelier. Ze bevinden zich in collecties verspreid over de hele wereld. Het beeld Pierre de Wissant is een buitenbeentje. Rodin creëerde het speciaal in opdracht van het KMSKA. Alhoewel het hetzelfde beeld is als de figuur uit de beeldengroep De burgers van Calais, maakt het zelf nooit deel uit van een beeldengroep.

Auguste Rodin, Pierre de Wissant, 1884-1886, Collectie KMSKA,
inventarisnummer 1654, afmetingen: 202 x 114 x 105 cm
CC0

Werk van lange adem

In de negentiende eeuw regende het huldemonumenten gewijd aan historische onderwerpen. Toch was Rodin vernieuwend. Met de manier waarop hij dit idee uitwerkte. Hij week af van de traditionele academische regels. Daarbij verheffen de personages zich boven het publiek – op een hoge sokkel. Rodin behandelde de zes burgers als afzonderlijke individuen. Hij plaatste ze zonder voetstuk tussen de mensen: als een tableau vivant. Dat stuitte op heel wat kritiek. Pas 38 jaar na de afwerking kregen de bronzen burgers een plaats op een laag grondvlak tussen het publiek. Rodin maakte het helaas zelf niet meer mee. Hij was toen al zeven jaar dood.

Rodin, Franse beeldhouwer van De Denker

Rodin staat aan het begin van de moderne beeldhouwkunst. Hij wordt de grootste beeldhouwer van het negentiende-eeuwse Europa genoemd. Denk maar aan De Denker, zijn wereldberoemde beeldhouwwerk. De beelden van Rodin zijn realistisch. De directe beeldtaal sluit aan bij het impressionisme. Hij laat vormveranderingen toe, verwijdert zich van de realiteit. Zo krijgen zijn beelden extra expressiekracht. En dat is niet alles. Rodin geeft zijn figuren ook een specifieke houding waardoor je binnendringt tot hun gemoedstoestand. Zijn beelden vertonen hierdoor raakpunten met het symbolisme. Zo staat het beeld Pierre de Wissant symbool voor diegenen die het slachtoffer zijn van de beslissingen van de machtsdragers.

2 gedachten over “August Rodin, Pierre de Wissant, 1884-1886, Collectie KMSKA

Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

door Anders Noren.

Omhoog ↑